2018

System ZGK WODA jest stworzony z myślą o zakładach zajmujących się obsługą mieszkańców pod kontem świadczenia usług utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnych w rejonie działania zakładu, instalowania i odczytywania wodomierzy,   wywozu nieczystości płynnych oraz innych usług bieżących.

W skład systemu wchodzi :

 • Kartoteka odbiorców – jedna wspólna lista odbiorców dla całości rozwiązania rozrachunki, woda, faktury, dokumenty, wezwania, itd. Dostępna jest dla wszystkich pracowników posiadających uprawnienia do przeglądania danych odbiorców.
 • Umowy – prosty rejestr wszystkich umów podpisanych z zakładem przez odbiorców.
 • Rozrachunki z odbiorcami – księgowość z tytułu świadczonych usług dla odbiorców takich jak woda, wywóz nieczystości, odsetki, usługi pozostałe. Jest to podsystem obejmujący wiele elementów niezbędnych do rzetelnych rozliczeń z odbiorcami.
 • Dokumenty windykacyjne – podsystem ewidencji przekazanych niespłaconych zadłużeń do firm windykacyjnych.
 • Faktury miesięczne – podsystem wystawiania faktur dla odbiorców za wykonane usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości płynnych z możliwością drukowania rejestru faktur VAT, przygotowania pliku kontrolnego JPK-Faktury w celu doczytania danych wystawionych faktur, do zbiorczego systemu rozliczania VAT.
 • Faktury korekty – podsystem do wystawiania faktur korekt dla odbiorców na podstawie uznanych reklamacji.
 • Woda – podsystem ewidencjonowania zainstalowanych u odbiorców wodomierzy, dokonywania odczytów, naliczanie zużycia i przygotowania danych do fakturowania. Wpisanie odczytu do kartoteki odczytu wywołuje automatyczne naliczanie zużycia za dany okres. Zmiana ceny w dniu objętym odczytem powoduje automatyczne podzielenie odczytu od ostatniego odczytu do dnia zmiany ceny i od dnia zmiany ceny do dnia rzeczywistego odczytu. Tak naliczone odczyty przekazane są do fakturowania i bez dodatkowych operacji umożliwia wystawienie faktury.
 • Kartoteka ryczałtów – kartoteka, w której określa się jakie stałe opłaty ryczałtowe ciążą na odbiorcy np. opłata wodomierzowa, itp.
 • Kartoteka naliczonych ryczałtów – jest to kartoteka, w której zapisane są naliczone ryczałty za konkretny okres obliczeniowy.   Kartoteka ta jest podstawą do fakturowania naliczonych ryczałtów. Co określony okres zostają naliczone opłaty ryczałtowe i przechowywane w tej kartotece. Przy wystawianiu faktury z tej kartoteki pobierane są wszystkie niezafakturowane a naliczone opłaty ryczałtowe. Umożliwia to fakturowania opłat stałych nawet w przypadku nieregularnego fakturowania odczytów np. związanych z budową czy nieobecności odbiorcy.

System przeznaczony jest dla małych zakładów. Umożliwia dokonywanie odczytów i fakturowania zużycia wodomierzy na podstawie wydrukowanych list dla odczytywacza. Możliwe jest opracowanie interfejsu do systemów odczytów na komputerach inkasenckich.

Na potrzeby odbiorcy opracujemy również połączenie z systemem odczytów radiowych, systemów odczytów na komputerach przenośnych lub innymi źródłami danych.

W przygotowaniu jest oprogramowanie odczytów inkasenckich na urządzeniach opartych o systemy Android z możliwością dokonania odczytu i drukowania faktury na miejscu u odbiorcy i przeniesieniem odczytów do systemu stacjonarnego.

Możliwa jest też instalacja całego systemu na laptopie odczytywacza, rejestrowania odczytów bezpośrednio w systemie oraz drukowania faktur u odbiorcy.

Chętnie przeanalizujemy inne rozwiązania po wcześniejszym uzgodnieniu wymagań użytkownika.

2017

Aktualnie pracujemy nad  modułem Woda będącym  elementem rejestrowania zużycia wody i odprowadzenia ścieków.

 • Woda system ewidencji zużycia wody dla odbiorców prywatnych i instytucji .
 • Inkasent – oprogramowanie na komputer przenośny przeznaczone do wprowadzania odczytów wodomierzy i drukowania faktur za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków.
 • Przygotowano procedurę tworzącą zbiór JPK w/g wymagań Ministerstwa Finansów.  Procedura pozwala na  generowanie pliku JPK-FAK.  Utworzony plik może być wysyłany do zbiorczego systemu ewidencji VAT lub samodzielnie wysyłany do Urzędu Skarbowego.