Firma ZUI DIODA jest dystrybutorem oprogramowania kadrowo-płacowego wrocławskiej firmy RESET2 Sp. z o.o.

W swojej działalności od wielu lat opieramy się na oprogramowaniu kadrowo-płacowym R2Płatnik firmy RESET.

Z sukcesem instalowaliśmy to oprogramowanie w mniejszych zakładach zatrudniających kilku pracowników, jak również większych zatrudniających ponad 200 pracowników. Oprogramowanie zostało sprawdzone wielokrotnie i bardzo popularne na rynku.

Mamy szerokie doświadczenie we wdrażaniu tego oprogramowania w zakładach, bieżącej obsłudze, zmianie składników płacowych, opracowywaniu potrzebnych składników specyficznych dla zakładu i branży, zmiany dokumentów, instalowaniu, konserwowaniu, kopiowaniu, przenoszeniu bazy danych systemu, przenoszeniu danych do Płatnika ZUS.

Na uwagę zasługuje osiem cech tego oprogramowania.

1. Oprogramowanie może być wdrożone w dowolnym momencie     roku. Z uwagi na mechanizm bilansu otwarcia istnieje możliwość wpisania podstawowych kwot za poprzednie miesiące zsumowane razem (przychody, koszty, podatki, zus, …) do bilansu otwarcia. Na koniec roku program sam zsumuje bilans otwarcia z listami płac począwszy od miesiąca wdrożenia i poprawnie wystawi dokumenty rozliczeniowe PIT na koniec roku.

2. Oprogramowanie sprzedawane jest w wersji odpowiedniej do ilości pracowników zatrudnionych. Cena systemu zależy od liczby pracowników. Zawsze istniej możliwość dokupienia rozszerzenia licencji do wymaganej ilości pracowników na zasadzie różnicy ceny.

3. Oprogramowanie sprzedawane jest z umową na abonament  na aktualizacje. W cenę programu wliczony jest abonament na aktualizacje na okres 12 miesięcy od dnia zakupu oprogramowania. Przy zbliżającym się czasie zakończenia abonamentu program informuje o potrzebie wykupienia nowego abonamentu na aktualizacje, którą to usługę realizujemy.

4. Oprogramowanie jest aktualizowane permanentnie przez firmę RESET2, w zależności od zmieniających się przepisów podatkowych, płacowych, zusowskich i zgłaszanych zapotrzebowań użytkowników. Dostępne aktualizacje, przy aktywnym abonamencie na aktualizacje, mogą być instalowane na bieżąco.

5. Oprogramowanie ma możliwość migrowania do wersji PRO dla dużych firm i wówczas pozwala na różnorodne  parametryzowanie.

6. Oprogramowanie przygotowuje dane do wczytania w systemie Płatnik ZUS

7. Oprogramowanie pozwala na przygotowanie pitów rocznych i    elektroniczne przesyłanie ich do urzędu skarbowego jako              e-deklaracje oraz wydrukowanie urzędowego potwierdzenia odbioru.

8. Oprogramowanie jest systemem kadrowo-płacowym i tu zasługuje na wzmiankę  podsystem kadrowy, w którym możemy prowadzić cała ewidencję kadrową na bieżąco.

Oprogramowanie posiada jeszcze wiele dobrych cech o których nie wspomnieliśmy w tym opisie.