W swojej praktyce obsługiwaliśmy wiele programów księgowych różnych producentów. W ostatnim czasie nasze doświadczenia pozwoliły na skoncentrowaniu się na oprogramowaniu REWIZOR firmy InsERT S.A.

Na dzień dzisiejszy w użyciu jest jeszcze oprogramowanie z linii InsertGT. Jest to oprogramowanie bardzo bogate z wieloma funkcjami, wydrukami możliwościami definiowania wzorców wydruków.

W dniu dzisiejszym koncentrujemy się już na sprzedaży i wrażaniu oprogramowania w nowej linii NEXO. Stara linia produktów mimo dostępności handlowej w przyszłości będzie wygaszana i dlatego nowe wdrożenia proponujemy  w nowej linii NEXO.

Nowa linia NEXO oparta jest na bazie doświadczeń z linii InsertGT. NEXO zostało napisane od nowa. Dla znających poprzednią wersję GT wiele elementów jest znajomych.

Oprogramowanie jest sprzedawane z abonamentem na aktualizacje. W cenie pakietu startowego jest wliczony abonament na aktualizacje na okres trzech miesięcy od dnia zakupu. Po tym terminie program wymaga wykupienia abonamentu na aktualizacje.

Oprogramowanie jest aktualizowane na bieżąco w zależności od zmieniających się przepisów jak i potrzeb użytkowników.

Rozwiązanie Insert NEXO jest rozwiązaniem modułowym i można zamówić i wdrożyć wiele modułów współpracujących ze sobą.

Cechy oprogramowania

  1. Wspólna kartoteka kontrahentów dla systemu Subiekt NEXO sprzedaż, zakupy, magazyn oraz Rewizor NEXO.
  2. Możliwość definiowania innej struktury konta analitycznego dla każdego konta syntetycznego.
  3. Możliwość zastosowania pieczęci księgowych i schematów importu dokumentów określonego typu z systemu Subiekt NEXO (zakup, sprzedaż).
  4. System zawiera ewidencję VAT wraz z drukowaniem i wysyłaniem deklaracji VAT do urzędu skarbowego.
  5. System zawiera ewidencję środków trwałych, niematerialnych i prawnych oraz pozwala prowadzić ewidencję wyposażenia do 3,5 tysiąca.
  6. Możliwość prowadzenia kont pozabilansowych do ewidencji planu budżetu i jego realizacji.
  7. Wiele zestawień pomagających w sprawozdawczości księgowej i zarządzaniu zakładem.
  8. Prowadzenie rozrachunków z odbiorcami i rozliczanie rozrachunków przy księgowaniu dokumentów wraz z ewidencją VAT.