Program „PpkPłace” do programu kadrowo-płacowego R2Płatnik firmy RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k. Wrocław.

Program PpkPłace został  stworzony do przygotowywania plików wejściowych PPK do systemów obsługi Pracowniczych Panów Kapitałowych.

Jego zadaniem jest pobranie z programu R2Płatnik danych i przygotowanie plików importowych do systemów obsługi Pracowniczych Panów Kapitałowych w określonym formacie.

Program współpracuje z dostępnymi dwoma wersjami systemów R2Płatnik tj.

– wersją poprzednia 3.xx

– wersją aktualną     10.x.

System R2Patnik w wersji 10.x posiada w wersji standardowej procedury eksportu danych PPK do systemów instytucji zarządzającymi funduszami PPK i można z nich skorzystać. Nasza oferta skierowana jest do firm, które mają indywidualne zapotrzebowanie na inne formaty plików exportowych.

Firmy eksploatujące systemy R2Patnik w wersji 3.xx zachęcamy do zmiany  wersji z 3.xx na 10.x. Zmiany wersji można dokonać na atrakcyjnych warunkach. Po aktualizacji uzyskają Państwo możliwość  eksportu bezpośrednio z programu płacowego. W przypadku braku możliwości przejścia na nową wersję 10.x, z uwagi na inne programy powiązane z płacami, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Program ma możliwość konfiguracji formatu przygotowywanych danych wejściowych PPK. Dostępne są dwa formaty przygotowywanych plików :

– jeśli w systemie jest zainstalowany arkusz kalkulacyjny można generować zestawienie   bezpośrednio w arkuszu, a następnie po sprawdzeniu zapisać go w pliku arkusza *.XLS,

– w przypadku braku arkusza kalkulacyjnego, można ustawić w konfiguracji generowanie pliku w formacie  tekstowym *.CSV.

– można ustawić w programie jednoczesne generowanie obu formatów XLS i CSV.

Rodzaje tworzonych plików importowych :

  1. Plik rejestracyjny – ZgloszeniaRRRRMM.csv – plik importowy z danymi rejestracyjnymi pracownika w systemie obsługi PPK.
  2. Plik dyspozycji – DyspozycjeRRRRMM.csv – plik importowy zawierający  dyspozycje pracownika w kwestii wysokości potrącanych składek na PPK.
  3. Plik rezygnacji – RezygnacjeRRRRMM.csv – plik importowy zwierający dane pracowników zwolnionych.
  4. Plik składek      – SkladkiRRRRMM.csv – plik z potrąconymi składkami w danym miesiącu w systemie płacowym.

Program jest konfigurowany dla konkretnej firmy jako użytkownika programu R2Patnik.

Dane właściciela programu zapisane są z w zbiorze konfiguracyjnym dostarczanym wraz z programem.

Dane identyfikujące firmy oraz nazwy bazy danych  są szyfrowane i nie może ich zmienić.

Zmianie podlegaj

– dane adresu sieciowego serwera SQL,

– nazwy użytkownika serwera SQL (standardowo ‘sa’),

– hasła do serwera SQL.

Istnieje możliwość dostosowania danych eksportowanych do formatów wymaganych przez Państwa instytucję zarządzającą funduszami Pracowniczych Planów Kapitałowych na zasadach wzajemnie uzgodnionych warunków.