Program „Zwolnienia Lekarskie” do programu kadrowo-płacowego R2Płatnik firmy RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k. Wrocław.

Rozwiązanie własne – program Zwolnienia Lekarskie

Program Zwolnienia lekarskie powstał na potrzeby firm, które posiadają i eksploatują program kadrowo-płacowy  R2Płatnik.

W programie R2Płatnik po wprowadzeniu bieżących zwolnień lekarskich do kartoteki zasiłkowej pracownika, nie ma możliwości wprowadzenia zwolnień, które otrzymał pracownik przed wdrożeniem systemu. Stare zwolnienia nie wprowadzone przy wdrożeniu pozostają poza systemem w wersji papierowej i/lub w starych systemach informatycznych. Do bieżącego działania systemu takie zwolnienia nie są konieczne.

W przypadku zakończenia pracy przez pracownika i przejściu na emeryturę, wymagane jest wystawienia świadectwa pracy. W świadectwie pracy z systemu drukowane są wszystkie zwolnienia lekarskie z okresu zatrudnienia. W przypadku nie wprowadzenia zwolnień lekarskich sprzed wdrożenia, będzie ich brakowało w systemie i nie pojawią się na wystawionym dokumencie świadectwa pracy. W takim przypadku trzeba dołączyć do świadectwa pracy dodatkowy załącznik z wykazem wcześniejszych zwolnień

Żeby rozwiązać to zagadnienie został opracowany pomocniczy program „Zwolnienia lekarskie”.

Za pomocą tego programu istnieje możliwość dopisania wcześniejszych zwolnień do systemu R2Płatnik.

Tak dopisane zwolnienia nie będą brane do naliczeń wypłaty w bieżących wypłatach z uwagi na ustawioną domyślnie opcje „nie uwzględniaj na kolejnej liście”.

Za pomocą tego programu nie można zmieniać zwolnień wprowadzonych do systemu R2Płatnik.

Zwolnienia wprowadzone za pomocą tego programu powinny mieć daty wcześniejsze niż pierwsze zwolnienie wprowadzone do systemu od wdrożenia.

Okno programu Zwolnienia lekarskie z otwartym oknem zwolnień wybranego pracownika i słownikiem kody zwolnień i zasiłków.